Syndicus Hereditas o.s. Vznik: 08.07.2008, IČO: 22730133. Adresa: Praha 7, Holešovice, Osadní 1466/3, č.ú. občanského sdružení: 226893040/0300

 

Kostel sv. Barbory - VšekaryKulturní památka od roku 1958


Zcela osamoceně u lesa vedle silnice stojí kostel sv. Barbory (St. Barbara). Od 16. století zde stávala osada horníků, kteří v okolí dolovaly olovo a cín a jichž je sv. Barbora patronkou. Kostel postavil majitel panství hrabě František Adam Trautmannsdorf  v letech 1717 - 1724. Váže se k němu pověst, že měl stát jinde, ale vše, co zedníci v původním místě za den postavili, v noci se přestěhovalo na toto místo. Osada sice zmizela po vytěžení drahých rud, ale od 18. století se stalo z kostela oblíbené poutní místo. Kostel byl zrušen za Josefa II., ale okolní lid to nevzal vážně. Až po roce 1945 zmizel z kostela neznámo kam nádherný akantový hlavní oltář a další vybavení bylo zničeno. Svatyně zůstala dlouhodobě zcela otevřena pro jakéhokoliv darebáka či zloděje, takže se tam mohli podepsat i sovětští vojáci za okupace po roce 1968.

Kostel je jednolodní stavba se dvěma bočními kaplemi, takže půdorys je křížový. Zaklenutí je valenými klenbami s lunetovými výsečemi. Na klenbě v presbytáři jsou ještě dnes viditelné sporé zbytky rokokových maleb A. Krause z roku 1756. Střecha kostela je ozdobena cibulovou sanktusovou věžičkou.

Starší mapy jej vnímají jako zříceninu, ale v roce 1994 byla pořízena nová střecha (opět má díry) a byl podniknut pokus o jeho uzavření. Do kostela sice masově nezatéká, ale fouká a sněží. Bez dalšího zájmu se kostel opět dostane na cestu zmaru.

Pomozte nám zachránit tuto památku.

Bankovní spojení: Syndicus Hereditas o.s.

č.ú. občanského sdružení: 226893040/0300

Potvrzení o daru rádi vystavíme.

Hledáme dlouhodobé partnery v oblasti sponzoringu.