Syndicus Hereditas o.s. Vznik: 08.07.2008, IČO: 22730133. Adresa: Praha 7, Holešovice, Osadní 1466/3, č.ú. občanského sdružení: 226893040/0300

 

Občanské sdružení

Syndicus Hereditas o.s. Vznik: 08.07.2008, IČO: 22730133
Adresa: Praha 7-Holešovice, Osadní 1466/3


Předseda: Arnošt Hruška


Jmenuji se Arnošt Hruška. Pracuji jako vedoucí skladník ve stavebninách firmy Hrbáček  na M. V. pod číslem VS/1-1/72214/08-R 8. 7. 09. Objekt je registrován na katastru v Domažlicích pod číslem V126/2009-401. s.r.o. v Praze. V roce 2008 jsem náhodou objevil na okraji lesa, asi 1km od vesničky Všekary sakrální stavbu v dosti zchátralém stavu. Potom, co jsem začal o nalezeném objektu sbírat informace, dozvěděl jsem se od Plzeňské diecéze, že jde o kostel sv. Barbory. Nachází se v tak špatném stavu, protože se na opravu nenacházejí peníze, které byly jimi vyčísleny na 15 miliónů korun. Naznačil jsem, že bych se rád podílel na záchraně této stavby a po založení občanského sdružení byl kostel na něj bezplatně převeden. Sdružení se jmenuje Syndicus Hereditas a je registrováno

Začal jsem komunikovat s Ústavem památkové péče v Plzni, kde jsem mimo jiné zjistil, že se jedná o objekt zapsaný na seznamu  Kulturních památek Kostel svaté Barbory od konstrukce. Toto rozhodnutí se podařilo zvrátit zásluhou odboru památkové péče roku 1958. Na budovu byl v roce 1990 vydán demoliční výměr, protože se propadla střešní v Domažlicích a následně získat finanční prostředky od Ministerstva kultury na novou střešní konstrukci a kopuli. Přestože tato oprava stála několik desítek tisíc z kapes daňových poplatníků, dále už v rekonstrukci nikdo nepokračoval, naopak část nových komponentů, zejména mědi, byly časem rozkradeny. Teprve nedávno se podařilo ve spolupráci s obecním úřadem v Holýšově objekt zajistit před dalším rozkrádáním.

Nyní se naše sdružení zabývá těmito cíly:

1) získat finanční prostředky na opravu této kulturní památky,

2) obstarat potřebné dokumenty nutné k rekonstrukci, včetně detailního naplánovaní samotné rekonstrukce,

3) zajistit využitelnost tohoto objektu, jak po stránce sakrální, tak po stránce to, že se zde křižují dvě cyklostezky a je zde krásný výhled do krajiny.
celospolečenské pořádáním výstav, koncertů apod. Ke zvýšení návštěvnosti přispívá i

Občanské sdružení Syndicus Hereditas má pouze 8 členů. Věnujeme se celé představoval a kolik by opravdu bylo zapotřebí. administrativě a všem činnostem, souvisejícím s chodem a všemi náležitostmi, za kterými sdružení vzniklo. Jelikož je celý projekt teprve v počátku, potřebuje, aby mu člověk věnoval spoustu času. Jsem zaměstnán mimo své trvalé bydliště a práce mi zabere 10 hodin denně, nemohu našemu projektu věnovat tolik času, kolik bych si představoval a kolik by opravdu bylo zapotřebí.


Bankovní spojení

č.ú. občanského sdružení: 226893040/0300

Potvrzení o daru rádi vystavíme.

Každý muže pomoci dle svých možností.