Syndicus Hereditas o.s. Vznik: 08.07.2008, IČO: 22730133. Adresa: Praha 7, Holešovice, Osadní 1466/3, č.ú. občanského sdružení: 226893040/0300

 

Rekonstrukce

Střecha lodi opravena. Dolní část věžičky provizorně zakryta lepenkou (plech zde byl otrhán zloději kovů). Pod střechou je místy dozděno zdivo. Ve zdivu místy svislé praskliny. Omítka silně poškozena. Bez oken, zavřený. Prázdný, uvnitř z velké části bez omítky. - Ještě po 2. světové válce chodila ke kostelu procesí. Od 60. let sloužilo okolí kostela jako vojenský výcvikový prostor; vojáci kostel poničili. V roce 1990 byl na kostel po propadnutí střechy vydán demoliční výměr; demolici se podařilo odvrátit a v roce 1994 dostal kostel novou střechu.

12.6.2010 Oklepání zbytku omítky v zákristii.
31.7.2010 Úprava terénu